Presskort

Medarbetare med journalistiska arbetsuppgifter och med anställning på något av TU:s medlemsföretag, kan beställa presskort genom TU.

Jeanette Gustafsdotter, vd, jeanette.gustafsdotter@tu.wpdev.se.se

Presskort

Presskorten utfärdade via TU är en form av identitetskort, vars funktion är att identifiera journalister och kan ofta vara en förutsättning för att man ska kunna utföra ett journalistiskt arbete. TU:s avsikt med presskorten är också att medlemsföretagens medarbetare kan visa vilket företag de arbetar för samt att detta företag är medlem i TU.

Kontakta närmaste chef för mer information om presskort genom TU. Chefredaktören ansvarar för att presskorten bara utfärdas för redaktionella medarbetare med journalistiska arbetsuppgifter.

Ansvar för utfärdande av TU:s presskort
TU:s styrelse anser det angeläget, att medlemsföretagen tydligt kan markera för vems räkning företagets medarbetare uppträder, d v s att medarbetaren företräder ett namngivet tidningsföretag/tidskriftsföretag/ medieföretag, och att detta företag är medlem i TU.

Presskorten är SIS-godkända som ID-kort. Av baksidestexten framgår att kortinnehavaren är anställd på tidning/tidskrift/medieföretag som är medlem i TU. Denna text finns också på engelska, tyska och franska. I samband med att företaget beställer presskort kan man samtidigt beställa vanliga ID-kort. Såväl presskorten som ID-korten förses med företagets logotype. Priset på korten har kunnat pressas genom att TU centralt handlägger utfärdandet.

För att skaffa presskort/ID-kort till företagets medarbetare gäller följande:

Chefredaktör har ansvar för att presskorten bara utfärdas för redaktionella medarbetare med journalistiska arbetsuppgifter. Det är inget branschintresse att den praxis av strikt tilldelning av presskort som idag finns ska mjukas upp.

Chefredaktör ansvarar också för att den person på företaget som praktiskt handlägger arbetet med presskorten/ID-korten följer de regler som SIS uppställt för utfärdare av ID-kort. Dessa innebär bl a att handläggaren gentemot TU och korttillverkaren (Oberthur Technologies) ska styrka identiteten på de personer som lämnar in underlag för ID-kort.

För mer information om presskorten och beställning, kontakta Eva Digrell, eva.digrell@tu.wpdev.se, 08-692 46 30.

Medlemsnytta

Eva Digrell, administratör
08-692 46 00, 
jeanette.gustafsdotter@tu.wpdev.se

Pin It on Pinterest