TU har tagit fram ett dokument med bakgrund, definitioner, juridisk information och praktiska rekommendationer kring Behavioral Targeting. Dokumentet är framtaget i samråd med en referensgrupp med representanter från Bonnier, Helsingborgs Dagblad, NTM, Mediekompaniet,...

läs mer